15.02.2021 — 14:35
Зразок клопотання на розгляд проєкту містобудівної документації

ЗРАЗОК

Голові архітектурно-містобудівної ради
при відділі містобудування та архітектури
Хмельницької облдержадміністрації
Дунаєвській І.М.

      (найменування юридичної особи)
__________________________________

   (юридична адреса юридичної особи)
__________________________________

                (контактний телефон)

КЛОПОТАННЯ

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»просимо розглянути на засіданні архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування та архітектури Хмельницької облдержадміністрації проєкт містобудівної документації

____________________________________________________________________________

(назва містобудівної документації, що додається)

____________________________________________________________________________

(назва організації-розробника, № кв. Сертифікату)

Додатки:

 1. Рішення про розроблення містобудівної документації на … арк. в 1 прим.
 2. Завдання на розроблення містобудівної документації на … арк. в 1 прим.
 3. Рецензія на . арк. в 1 прим.;
 4. Інформація щодо визначення державних інтересів для їх урахування під час розроблення (внесення змін) містобудівної документації.
 5. Комплект містобудівної документації (склад документації згідно ДБН) на електронному носії (на диску) та у паперовому вигляді (у боксі або коробі).
 6. Звіт про СЕО та повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про СЕО, опубліковане у друкованих ЗМІ та розміщення на офіційному веб-сайті замовника – 1 прим.
 7. Інформація щодо розроблення розділів інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час та на особливий період (перелік матеріалів згідно ДБН).
 8. Інформація щодо розроблення історико-архітектурного опорного плану і меж та режимів використання історичних ареалів населених місць (для історичних населених місць).
 9. Рішення консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при облдержадміністрації – при плануванні, забудові та іншому використанні територій у межах історичних ареалів населених місць (для історичних населених місць) та зон охорони пам’яток архітектури та містобудування.
 10. Оголошення в ЗМІ, згідно вимог Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою КМУ від 25.05.2011 № 555 (за наявності).
 11. Протокол громадських слухань з додатками до них на .арк. в 1 прим. (за наявності).

Сільський (селищний, міський) голова _____________________________________________

(Голова райдержадміністрації)                        (підпис) (ініціали, прізвище)

Виконавець

(ПІБ та № телефону)

Документи прийняті «___» ______ 20__р.

прізвище

Примітка:

Відповідно до ст.11 Закону України «Про інформацію», ст.7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» забороняю без моєї згоди передачу інформації відносно мене та/або підприємства третім особам.

Підпис ___________

Відповідну до ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних для здійснення повноважень, пов’язаних із розглядом даного запиту.

Підпис ___________

Завантажити у форматі Word ➡ Клопотання