11.10.2021 — 15:31

Дослідження стану ґрунтів

У 2021 році ДУ «Інститут регіональних досліджень імені Д.І. Долішнього НАН України» підготовлено науково-аналітичну записку «Інституційне забезпечення контролю екологічного стану ґрунтів в Україні: проблеми, шляхи вирішення».

Ґрунт відіграє роль середовища проживання і збереження генофонду, слугує платформою для фізичного існування й економічної діяльності людини. В Україні забезпеченість родючими ґрунтами висока й перевищує показники більшості країн світу.

Згідно підготовлених матеріалів земельний фонд Хмельницької області становить 2062,9 тис. га, з них 1568,2 тис. га або 76 % займають сільськогосподарські угіддя, що свідчить про високий рівень сільськогосподарської освоєності земель.

За часткою ріллі у володінні та користуванні сільськогосподарських підприємств та господарств населення Хмельницька область входить в першу групу регіонів – дуже висока (58,9 %) частка розораних земель.

Екологічно безпечне використання земель в Україні – масштабне завдання, що вимагає відповідного інституційного забезпечення: дієвої нормативно-правової бази; затверджених стандартів якості (екологічного стану) ґрунтів; наявність профільних органів державного екологічного контролю, оснащених сертифікованими засобами лабораторного аналізу ґрунтів, з правами накладання стягнень.

Ознайомитись із матеріалами можна ТУТ