20.12.2016 — 15:21

Стан довкілля Хмельницької області за результатами моніторингових спостережень у листопаді 2016 року

Спостереження за станом атмосферного повітря проводилися Хмельницьким обласним центром з гідрометеорології на двох стаціонарних постах в місті Хмельницькому.

Протягом листопада 2016 року в місті Хмельницькому спостерігалось забруднення атмосферного повітря діоксидом азоту та формальдегідом середньомісячні концентрації яких становили 1,44 ГДК та 1,22 ГДК відповідно (у 2015 році діоксиду азоту — 1,5 ГДК, формальдегіду – 1,6 ГДК). По іншим забруднюючих речовинах, за якими велись спостереження, перевищень гранично допустимих концентрацій не зафіксовано.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року за вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі спостерігалось збільшення середньомісячних концентрацій аміаку у 1,2 рази, а також зменшення середньомісячних концентрацій та діоксиду азоту в 1,04 рази, діоксиду сірки та оксиду вуглецю у 1,1 рази,  хлористого водню у 1,2 рази, оксиду азоту, пилу та формальдегіду у 1,3 рази та фенолу у 1,4 рази.

Хмельницьким обласним центром з гідрометеорології та Хмельницьким обласним управлінням водних ресурсів у звітному періоді 2016 року відбирались проби поверхневих вод річок Случ, Горинь, Хомора, Південний Буг, Бужок та Дністер. Аналіз якості поверхневих вод суші здійснювався за басейновим принципом (басейни річок  Дніпро, Південний Буг та Дністер).

Поверхневі води басейну р.Дніпро характеризувалися підвищеним вмістом розчинених органічних речовин, марганцю, нітритів, міді, заліза загального, хрому (+6), фосфору загального, азоту амонійного та фенолів.

Показник БСК5 перевищував гранично допустимі концентрації для водойм рибогосподарського призначення у 2,2 рази (найвище значення зафіксовано на позначці 2,3 ГДКрг, у воді р.Случ, нижче  м.Старокостянтинів). Також показник БСК20  перевищував гранично допустимі концентрації для водойм господарсько-побутового призначення у 1,6 рази у воді р.Хомора (водозабір м.Полонне), у 2,2 рази — р.Случ (с.Чернелівка, зона водозабору).

За вмістом міді середнє значення перевищувало гранично допустимі концентрації для водойм рибогосподарського призначення у 2,9 рази, за вмістом заліза загального — у 1,3 рази, за вмістом марганцю — у 5,9 рази (найвище значення зафіксовано на позначці 7,9 ГДКрг, у воді р.Случ, вище  м.Старокостянтинів), за вмістом нітритів – у 1,7 рази, азоту амонійного – у 4,7 рази, фенолів – у 2,0 рази, за вмістом фосфору загального – у 1,3 рази.

Середнє значення хрому (+6) перевищувало гранично допустимі концентрації для водойм рибогосподарського призначення у 4,3 рази.

За вмістом нафтопродуктів у середньому ГДК не перевищувалися.

Поверхневі води басейну р.Південний Буг характеризувалися підвищеним вмістом розчинених органічних речовин, азоту амонійного, нітритів, хрому (+6), фосфору загального та фенолів.

Показник БСК5 перевищував гранично допустимі концентрації для водойм рибогосподарського призначення у 1,8 рази (найвище значення зафіксовано на позначці 2,9 ГДКрг, 1 км нижче м.Хмельницький).

Вміст азоту амонійного в р.Південний Буг перевищував допустимі рівні рибогосподарських нормативів у 11,6 рази (найбільше значення цього показника зафіксовано 1 км нижче м.Хмельницький і становило 21,1 ГДКрг).

Вміст фенолів перевищував гранично допустимі концентрації для водойм рибогосподарського призначення у 2,5 рази.

Середнє значення хрому (+6) перевищувало гранично допустимі концентрації для водойм рибогосподарського призначення у 4,8 рази (найбільше значення цього показника зафіксовано 1 км нижче м.Хмельницький і становило 6,4 ГДКрг).

У поверхневих водах басейну р.Південний Буг спостерігалось перевищення гранично допустимих концентрацій для водойм рибогосподарського призначення вмісту нітритів у 9,5 рази (найбільше значення цього показника зафіксовано 1 км нижче м.Хмельницький і становило 18,2 ГДКрг) та фосфору загального у 5,6 разів (найбільше значення цього показника зафіксовано 1 км нижче м.Хмельницький і становило 10,4 ГДКрг).

У поверхневих водах басейну р. Дністер не зафіксовано перевищень гранично допустимих концентрацій для водойм господарсько-побутового призначення.

Моніторинг радіаційного фону на території області забезпечувався щоденно обласним центром з гідрометеорології на постійних постах спостереження. За даними радіоекологічного моніторингу потужність експозиційної дози гама-випромінювання протягом звітного періоду не перевищувала допустимих рівнів.

Концентрація радіоактивних речовин в атмосферному повітрі населених пунктів, де розміщені постійні пости спостережень ХАЕС (Нетішин, Острог, Славута, Білотин, Межеричі, Ст. Кривин, Мізоч), менша гранично допустимих концентрацій. Рівень гамма-фону в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження ХАЕС відповідав природному фону і становив – 9-10 мкР/годину.

 За інформацією Департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації